Algemeen directeur/CEO

Als algemeen directeur geef je leiding aan het bedrijf. Je zet de klant centraal en als leider motiveer en ontwikkel je medewerkers en laat je hen de verantwoordelijkheid nemen. Je hebt een belangrijke rol in het verder ontwikkelen en versterken van de organisatie, het inspelen op de blijvend veranderende markt en de organisatie en haar medewerkers blijvend gezond te houden. Samen met de mensen geef je vorm en inhoud aan de koers van Ventura Systems, met als uitgangspunt waarde toevoegen voor klanten en het maken van de vertaalslag naar de dagelijkse operatie. Je hebt passie voor het product en voor de markt en bent de verbindende schakel en bruggenbouwer tussen de organisatie en de aandeelhouders.
PROFIEL
Je bent een krachtig, verbindend en inspirerend leider met ruime ervaring binnen organisaties die zich continu aanpassen op veranderende markten. Je bent in staat een heldere visie en koers uit te zetten en weet dit op transparante wijze te vertalen naar heldere doelstellingen en plannen. Je draagt zorg voor Ventura, nu en ook in de toekomst.
Vanuit je mens- en resultaatgerichte leiderschapsstijl neem je de medewerkers mee in de ingezette koers en veranderende organisatie. Samen met hen bewandel je het uitgezette pad en weet je hen telkens te motiveren en te stimuleren. Je hebt gevoel voor de dynamiek met aandeelhouders en weet belangen bij elkaar te brengen. Je bent in staat – in nauwe samenwerking met de CFO en het MT en met afstemming met de aandeelhouders – de onderneming naar een volgende fase te brengen. Hierbij zijn respect en vertrouwen minstens zo belangrijk als snelheid en resultaat.
Je hebt gevoel voor en ervaring met culturele verschillen, bent bereid met regelmaat te reizen en spreekt naast vloeiend Nederlands ook vloeiend Engels. Je bent markt- en klantgericht en daardoor in staat om op innovatieve en effectieve wijze op kansen en mogelijkheden in te spelen.
Je beschikt over hbo+/academisch werk- en denkniveau en een bijbehorende afgeronde studie, bij voorkeur op commercieel technisch gebied. Je hebt in ruime mate managementervaring, ook op eindverantwoordelijk niveau, bij voorkeur binnen de maakindustrie/productieomgeving. Je hebt een brede bedrijfskundige blik, kennis van en visie op strategische positionering, commercie, bedrijfsvoering en operatie en je hebt sterke affiniteit met techniek en markt- en productontwikkeling.
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
* Je bent verantwoordelijk voor het behouden van de toonaangevende positie van Ventura Systems en het verder uitbouwen en doorontwikkelen van de organisatie naar een stevige, gezonde en toekomstbestendige organisatie.
* Je bepaalt – in afstemming met de CFO en de aandeelhouders – de koers van de organisatie, bent verantwoordelijk voor het opstellen van het businessplan, vertaalt deze in gezamenlijkheid met het management team naar doelstellingen en bewaakt de uitvoering hiervan.
* Je draagt bij aan en versterkt het groepsgevoel, de onderlinge cohesie en communicatie binnen de organisatie en tussen alle Ventura locaties. Je zorgt ervoor dat er vanuit het gemeenschappelijk belang wordt gedacht en optimaliseert de organisatiestructuur.
* Je geeft leiding aan en coacht het management team en levert een bijdrage aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van het management team, de organisatie en haar medewerkers, waarbij integrale verantwoordelijkheid het uitgangspunt is.
* Je bouwt en onderhoudt een groot netwerk van klanten (key-accounts) en stakeholders om trends, ontwikkelingen, behoeften in de markt en andere relevante informatie voor Ventura Systems te vergaren en ervoor te zorgen dat de organisatie een passende portofolio en kwaliteitsproducten blijft leveren. Je inspireert en fungeert als boegbeeld. Je identificeert nieuwe markten.
* Je behartigt de belangen van de aandeelhouders.
QUELLE: JOBPORTAL
Stellenangebot, das Experteer über einen ausgewählten Kooperationspartner gefunden hat.
Auf Unternehmensseite bewerben

Die Experteer Gehaltsbenchmark zeigt den von Experteer geschätzten Marktwert für die jeweilige Position. Es handelt sich explizit nicht um die Angabe des Recruiters, sondern um eine Schätzung, die ausschließlich auf Marktdaten basiert.

Für die Schätzung von Experteer wurden sowohl interne Daten analysiert als auch verschiedenste externe Informationen berücksichtigt. Die Experteer Gehaltsbenchmark kann bei jedem Unternehmen um bis zu 15% über- bzw. unterschritten werden, in Einzelfällen sind auch höhere Abweichungen möglich.

Die Recruiter Benchmark stellt einen Orientierungswert dar. Das tatsächlich zu erzielende Gehalt hängt u.a. von Faktoren wie einschlägiger Berufserfahrung und Expertisen des Kandidaten ab.